Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Marin Gh.Florin, Com.Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 9/08.02.2016

Beneficiar: Marin Gh.Florin, Com.Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament electric pentru locuință

Adresa solicitării: Marin Gh.Florin, Com.Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:1800 lei