Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Mihalcea Constantin, Com.Tomșani, sat Loloiasca

Exceptată de la raportarea detaliata conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 20/16.03.2016

Beneficiar: Mihalcea Constantin, Com.Tomșani, sat Loloiasca

Obiectul solicitării:Construire locuință P+M și utilități

Valoarea lucrării:91050 lei