Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru NECATU AURORA, Ploiești

Numarul autorizației: 26/09.05.2016

Beneficiar: NECATU AURORA, Ploiești

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: NECATU AURORA, Com. Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:900 lei