Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru POPESCU PETRE, Com. Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 35/19.05.2016

Beneficiar: POPESCU PETRE, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: POPESCU PETRE, Com. Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:900 lei