Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru POTOCEA CONSTANTIN, Com. Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 57/07.07.2016

Beneficiar: POTOCEA CONSTANTIN, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: POTOCEA CONSTANTIN, Com. Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:1300 lei