Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru PREDA TANASE, Com. Tomșani, sat Loloiasca

Exceptată de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 88/03.11.2016

Beneficiar: PREDA TANASE, Com. Tomșani, sat Loloiasca

Obiectul solicitării:Extindere locuinta P si mansardare constructie pe zona extinsa, P+M

Valoare: 90570 lei