Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru PRIMARIA COMUNEI Tomșani prin PELIN MIHAI FLORIN-PRIMAR, Com. Tomșani, sat Tomșani

Exceptată de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 82/20.10.2016

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI Tomșani prin PELIN MIHAI FLORIN-PRIMAR, Com. Tomșani, sat Tomșani

Obiectul solicitării:Reabilitare termica cladire scoala Magula–Prof.Dinu Mihail Dan, Sat Magula nr. 6A, jud.PH

Valoare: 154750 lei