Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Pelin Mihai Florin, Com.Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 12/02.03.2016

Beneficiar: Pelin Mihai Florin, Com.Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament electric, instalație și pompa de apă

Adresa solicitării: Pelin Mihai Florin, Com.Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:11082 lei