Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Primăria comunei Tomșani comuna Tomșani, satul Tomșani, nr.26A, județul Prahova-39

Numarul autorizației: 39

Adresa imobilului: comuna Tomșani, satul Magula, nr.406B, județul Prahova, nr.cadastral 20690, înscris în C.F. nr.20690 a U.A.T. Tomșani

Scopul autorizației: Construire bransament de alimentare cu gaze naturale pentru Grădinița Magula