Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru RADU ALEXANDRU, Com. Tomșani, sat Magula

Exceptată de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 71/02.09.2016

Beneficiar: RADU ALEXANDRU, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire locuință Parter

Valoare: 98000 lei