PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Autorizație de construire pentru RADU FLORIN, Ploiești

Numărul certificatului de urbanism: 74/01.07.2015

Obiectul solicitarii: Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: RADU FLORIN, Com. Tomșani, sat Tomșani, nr.7i, jud.Prahova

Valoarea lucrării: 700 lei