Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru SC ALIFLOR MIH SRL prin reprezentant PELIN ANGELA ALINA, Com.Tomșani

Exceptată de la raportarea detaliată

Numărul autorizației de construire: 2/11.01.2016

Beneficiar-localitate: SC ALIFLOR MIH SRL prin reprezentant PELIN ANGELA ALINA, Com.Tomșani

Obiectul solicitarii: Extindere spatiu comercial si construire copertina-intrare in legalitate

Valoarea lucrării: 63000 lei