Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru ȘIȘMAN ELENA ȘI CONSTANTIN, Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 24/23.02.2015

Adresa imobilului: Comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament electric pentru locuință

Valoare a lucrării:1851 lei