Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru SOARE IOAN, Com. Tomșani, sat Magula

Exceptată de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 65/05.08.2016

Beneficiar: SOARE IOAN, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Modificare solutie la AC NR.21/2013

Valoare: 83980 lei