Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Săpuneanu Victoria comuna Tomșani

Numarul autorizației: 2

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament de alimentare cu energie electrică pentru locuință