PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Autorizație de construire pentru Societatea Comercială ,, Info Rural'' Municipiul București, strada Calea Griviței, nr.355-357, etajul 1, sector 1

Numarul autorizației: 4

Adresa imobilului: comuna Tomșani, satul Loloiasca, județul Prahova, număr cadastral 10435, înscris în C.F.nr.1902 U.A.T. Tomșani

Scopul autorizației: Construire centru multifuncțional, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare și utilități