Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru TITOACĂ VASILICA, Comuna Tomsani

Numarul autorizației: 7/05.02.2015

Adresa imobilului: Comuna Tomsani

Scopul autorizației: Construire branșament apă potabilă pentru locuință