Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Teodorescu Constantin, Com.Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 18/16.03.2016

Beneficiar: Teodorescu Constantin, Com.Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: Teodorescu Constantin, Com.Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:900 lei