Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru VINTILA LUCICA, Com. Tomșani, sat Tomșani

Numarul autorizației: 110/15.12.2016

Beneficiar: VINTILA LUCICA, Com. Tomșani, sat Tomșani

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: VINTILA LUCICA, Com. Tomșani, sat Tomșani

Valoarea lucrării:1100 lei