Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru VOINEA PROFIRA, Com. Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 70/31.08.2016

Beneficiar: VOINEA PROFIRA, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament electric pentru locuință

Adresa solicitării: VOINEA PROFIRA, Com. Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:6300 lei