Autorizații urbanism➠ Autorizație de desființare pentru Bineaţă Elena şi Bineaţă Stefan comuna Ceptura

Numarul autorizației: 1

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Desfiinţare locuinţă C1 şi anexă C2