Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru IONIȚĂ ION, Com. Tomșani, sat Tomșani

Numărul certificatului de urbanism: 62/17.08.2016

Beneficiar-localitate: IONIȚĂ ION, Com. Tomșani, sat Tomșani

Obiectul solicitarii: Construire branșament electric pentru locuință

Adresa solicitării: IONIȚĂ ION, Com. Tomșani, sat Tomșani