Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru ADAM AURELIAN, Ploiești-83

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 83/03.07.2015

Obiectul solicitarii: Construire locuință P+M, foișor, împrejmuire, fosă septică