Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru ANDREI ELENA, Comuna Tomșani, sat Loloiasca

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 27/05.04.2016

Beneficiar-localitate: ANDREI ELENA, Comuna Tomșani, sat Loloiasca

Obiectul solicitarii: Construire locuință, fosă septică, împrejmuire și utilități