Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru BANU GEORGIAN RĂZVAN , Com. Tomșani

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul autorizației: 56/15.05.2015

Obiectul solicitării: Construire locuinta S+P+M, imprejmuire si utilitati