Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru BERCARU PETRE, Com. Tomșani, sat Magula

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 47/05.07.2016

Beneficiar-localitate: BERCARU PETRE, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitarii: Construire imprejmuire teren la strada