Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru BRATU CONSTANTIN, Com. Tomșani

Numărul autorizației: 54/12.05.2015

Adresa solicitării:BRATU CONSTANTIN, Com. Tomșani

Obiectul solicitării:Construire branșament gaze naturale pentru locuință