Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru BUCUR ELENA, Com. Tomșani

Numărul autorizației: 57/19.05.2015

Adresa solicitării:BUCUR ELENA, Com. Tomșani

Obiectul solicitării:Construire branșament electric pentru locuință