Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Baciu Ion și Baciu Florica comuna Tomșani

Numarul autorizației: 19

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire locuință unifamilială P, fosă septică și utilități