Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Bineață Elena și Bineață Stefan Comuna Ceptura

Numarul autorizației: 32

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Desființare locuință C1, anexă C2 și construire locuință P+M, bransamente și utilități