Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Bucurică Ioana Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 39

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament de alimentare cu gaze naturale pentru locuință