Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru CONSTANTIN NICOLAIE, Com. Tomșani

Numărul autorizației: 52/12.05.2015

Adresa solicitării:CONSTANTIN NICOLAIE, Com. Tomșani

Obiectul solicitării: Construire branșament gaze naturale și post de reglare /măsurare pentru locuință