PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Certificat de urbanism pentru COSTEA EMIL, Ploiești

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 20/04.03.2015

Obiectul solicitării:Certificat de urbanism pentru alipire imobil -3 loturi, Comuna Tomșani, sat Magula nr.-