Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru CRUCERU MARIA CAMELIA, Ploiești

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 57/02.08.2016

Beneficiar-localitate: CRUCERU MARIA CAMELIA, Ploiești

Obiectul solicitarii: Construire anexa gospodareasca, imprejmuire, utilitati, Com. Tomșani