Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Cernat D.Gheorghe Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 36

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Desființare locuință C1 și construire locuință P+M, garaj auto, fosă septică, împrejmuire, branșamente și utilități