Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Cernat Ion și Cernat Maria, comuna Tomșani

Numarul autorizației: 2

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire locuință S+P, anexe gospodăresti, fosă septică, împrejmuiri, branșamente și utilități