Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Cernat Ion si Cernat Maria comuna Tomșani

Numarul autorizației: 7

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Extindere locuinta P