Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Costea Aurel comuna Tomșani

Numarul autorizației: 12

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire bransament de alimentare cu energie electrică pentru locuință