Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru DELEANU CRISTINA, Com. Tomșani

Numărul autorizației: 53/12.05.2015

Adresa solicitării:DELEANU CRISTINA, Com. Tomșani

Obiectul solicitării:Construire branșament gaze naturale pentru locuință