Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru DELEANU CRISTINA DORINA, Com. Tomșani, sat lOLOIASCA


Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 119/27.12.2016

Beneficiar-localitate: DELEANU CRISTINA DORINA, Com. Tomșani, sat lOLOIASCA

Obiectul solicitarii: Desfiintare locuinta C1-parter si construire locuinta parter si utilitati, Com. Tomșani, sat Loloiasca