Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru DOICILĂ VALENTIN, Ploiești

Exceptată de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 112/16.10.2015

Beneficiar-localitate: DOICILĂ VALENTIN, Ploiești

Obiectul solicitarii: Construire locuință P, fosă septică, împrejmuire stradală și utilități