Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Diță Daniel și Diță Daniela-Sonia Mun.Ploiești

Numarul autorizației: 69

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire locuință unifamilială P+M, fosă vidanjabilă, împrejmuire teren și racord la utilități