Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Dobre Gheorghe-Cristian comuna Tomșani

Numarul autorizației: 17

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Demolare locuință C1 P și construire locuință P, branșamente și utilități