Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Dumitru Dumitru Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 38

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament de alimentare cu gaze naturale pentru locuință