Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Dumitru Maria comuna Tomșani

Numarul autorizației: 1

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Consolidare și extindere anexă P