Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru ENACHE ILEANA MONICA, Com. Tomșani

Numarul autorizației: 1/20.01.2015

Adresa imobilului: ENACHE ILEANA MONICA, Com. Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament apă potabilă pentru locuință