Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru FOCSA DANIEL, Com. Tomșani, sat Magula

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 83/20.10.2016

Beneficiar-localitate: FOCSA DANIEL, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitarii: Construire locuinta P, anexa gospod, imprejmuire vetren, bazin vidanjabil, utilitati, Sat Sătucu