Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Frîncu Ion Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 25

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire locuință P+M, branșamente și utilități