Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Grosu Petre și Grosu Maria comuna Tomșani

Numarul autorizației: 3

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Demolare locuință C1