Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru IONIȚĂ MARGA, Com. Tomșani, sat Magula

Numărul certificatului de urbanism: 22/12.04.2016

Beneficiar-localitate: IONIȚĂ MARGA, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitarii: Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: IONIȚĂ MARGA, Com. Tomșani, sat Magula